Skip to main content

Milieubeleid

Wij zijn ons bewust van de potentiële invloed van onze processen, producten en diensten op het milieu.
We hebben een duidelijk milieubeleid die ervoor zorgt dat het volgende geldt voor ons assortiment:

 • Al onze producten en processen zijn FSC geaccrediteerd.
 • Wij monitoren, stimuleren en helpen onze toeleveranciers om aan de hoogste milieuvoorwaarden te voldoen.
 • Wij zorgen dat Certified Environmental Management Systems in plaats zijn.
 • Al onze activiteiten en productieprocessen voldoen aan de strengste milieuwetgeving.
 • Wij recyclen zoveel mogelijk afval papier.
 • Wij gebruiken zonne-energie voor de productie van iedere Z-CARD®.
 • Onze machines zijn energiezuinig en we maken gebruik van duurzaam transport.
 • Wij zorgen dat gerecycled papier beschikbaar is voor al het drukwerk met een milieuvriendelijk print proces.

Milieuverklaring

Z-CARD® ondersteunt het behoud van het milieu volledig en moedigt alle werknemers aan om de nodige stappen te ondernemen om schade aan het milieu toegebracht bij de uitvoering van hun taken in naam van het bedrijf te voorkomen. Het bedrijf en zijn werknemers nemen de verantwoordelijkheid op zich voor de milieueffecten van zijn activiteiten.

De bescherming van het milieu staat centraal in onze bedrijfsstrategie. Daarom streven wij naar:

 • Het beheren en minimaliseren van milieurisico’s die in onze verwerkingsactiviteiten zijn geïdentificeerd, en het ondersteunen van serviceactiviteiten.
 • Een volledig controleerbaar en duurzaam alternatief te bieden voor het storten van elektrische, elektronische en andere apparatuur en materialen die door het bedrijf worden beheerd door middel van hergebruik en recycling.
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkeling door middel van zakelijke voorbeelden en vrijwillige inspanningen, zowel op nationaal niveau als binnen de lokale gemeenschap.
 • Het aanbieden van best practice training aan alle medewerkers op het gebied van milieukwesties.
 • Het ondersteunen van vrijwillige programma’s om medewerkers aan te moedigen hun invloed op het milieu te verminderen tijdens de dagelijkse werkzaamheden.